Wdrożenie systemu LabMaster w Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich!

Rozpoczynamy nowy projekt – wdrożenie systemu LabMaster w Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich!

Badania mleka, żywności, wody i ścieków w laboratorium posiadającym akredytację PCA od 2004 roku będą wspierane przez system LabMaster.

Usprawnienie obiegu dokumentów, nadzór nad próbkami od momentu pobrania do momentu uzyskania wyników badań, generowanie sprawozdania z badań jednym kliknięciem, udostępnienie próbkobiorcom aplikacji mobilnej, wdrożenie panelu klienta WWW to zadania, których realizacja jest dla nas przyjemnością.

Wiemy jakie przyniesie korzyści naszemu klientowi!