System zarządzania w laboratorium badawczym

Każde laboratorium badawcze ubiegające się o akredytacje musi zbudować system zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, która jest podstawą spełnienia wymagań PCA przez laboratorium. Wymagania zawarte w normie, które dotyczą zarządzania laboratorium oraz wymagań technicznych, odnoszą się do każdego laboratorium, niezależnie od jego rodzaju, wielkości i struktury oraz stosowanych metod.

Wymagania w sferze zarządzania dotyczą:

 • Uregulowania funkcjonowania całego laboratorium,
 • Zarządzania (polityka, komunikacja wewnątrz laboratorium,
 • Doskonalenia (zaangażowanie najwyższego kierownictwa),
 • Dokumentacji i zapisów,
 • Podwykonawstwa badań,
 • Zakupów,
 • Obsługi klientów (łącznie ze skargami),
 • Nadzoru nad niezgodnymi badaniami i/lub wzorcowniami,
 • Działań korygujących i zapobiegawczych,
 • Auditów i przeglądów zarządzania.

Wymagania techniczne dotyczą:

 • Personelu,
 • Warunków lokalowych i środowiskowych,
 • Metod badań i/lub wzorcowań wraz z ich walidacją, szacowaniem niepewności,
 • Nadzorowania wyposażenia,
 • Zapewnienia spójności pomiarowej,
 • Pobierania próbek i postępowanie z obiektami do badań,
 • Zapewnienia jakości badań i/lub wzorcowań,
 • Przedstawiania wyników badań i/lub wzorcowań.

O kompetencji laboratorium świadczy zgodność jego działalności z wymaganiami owej normy.

Bibliografia:
1. http://mfiles.pl/pl/index.php/ISO_17025
2. Dokument PCA DA-05 „Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości”, wyd. 5 z 17.11.11 r
3. Dokument PCA DAB-07 „Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe”, wyd. 9 z 10.09.12 r.
4. Dokument ElkomLab „Procedura techniczna T6“, wyd. 2 z 15.04.2013 r.