Podstawowe funkcje w podstawowym procesie systemu LabMaster