LabMaster już w pełni wspiera Fertico!

Zakończyliśmy proces wdrożenia systemu LabMaster w akredytowanym laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico, który od 2007 roku jest polskim liderem w zakresie kompleksowych badań środków chemicznych dla rolnictwa, monitoringu agrofagów oraz oferuje analizy gleby, analizy wody i materiału roślinnego.
System wspiera badana fizykochemiczne gleby, wody, tkanek roślinnych, mikrobiologiczne żywności i wody, badania pozostałości pestycydów w żywności oraz glebie, badania molekularne oraz badania polowe środków ochrony roślin. Nowe badania i nowe doświadczenia, to co nasz zespół lubi najbardziej!