Funkcje programu

LabMaster zapewnia

 • Wsparcie laboratoriów akredytowanych i certyfikowanych
 • Pomoc w zarządzaniu i pracy laboratorium
 • Elastyczność w dostosowaniu oprogramowania do funkcjonującej w laboratorium dokumentacji systemu zarządzania (wdrożenie funkcjonujących formularzy lub załączników do programu)
 • Szybką i bezproblemową instalację oraz przyjazną i ergonomiczną obsługę programu
 • Serwis i wsparcie techniczne

Obsługa klienta

 • Zarządzanie zapytaniami ofertowymi, ofertami i zleceniami
 • Generowanie dokumentu oferty, spełniającego wymagania norm
 • Realizowanie przeglądu zlecenia
 • Generowanie sprawozdań z badań
 • Rejestr wygenerowanych sprawozdań i korekt
 • Rozpatrywanie reklamacji

Obieg dokumentów

 • Generowanie dokumentów ofert, protokołów pobierania próbek, sprawozdań z badań, rozpatrywania reklamacji oraz ocen kontrahentów
 • Nadzór nad dokumentami systemu zarządzania
 • Możliwość zapisania dokumentów do pliku Word, Excel, PDF

Próbki

 • Zarządzanie harmonogramem pobierania próbek, wynikającym z realizowanych zleceń
 • Identyfikacja próbek za pomocą kodów kreskowych
 • Drukowanie etykiet na próbki
 • Wsparcie próbkobiorcy w zakresie lokalizacji miejsc pobierania próbek, metodyk, naczyń, sposobów utrwalania oraz optymalnej  ilości próbki do pobrania
 • Generowanie protokołów pobierania próbek
 • Rejestrowanie próbki z oceną jej stanu

Analizy

 • Zarządzanie harmonogramem analiz, wynikającym z realizowanych zleceń
 • Wsparcie w doborze metodyki
 • Wsparcie w planowaniu i przestrzeganiu terminów realizacji analiz
 • Automatyczne obliczanie niepewności dla wprowadzonych wyników

Wyposażenie

 • Tworzenie listy nadzorowanego wyposażenia laboratoryjnego
 • Wsparcie planowania i realizacji wzorcowań i sprawdzeń sprzętu

Zamówienia i kwalifikowani dostawcy

 • Zarządzanie zamówieniami
 • Generowanie dokumentu zamówienia
 • Oceny zamówień
 • Oceny kontrahentów
 • Generowanie listy kontrahentów kwalifikowanych, wynikającej z zarejestrowanych ocen

Personel

 • Nadawanie uprawnień
 • Rejestrowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
 • Zarządzanie szkoleniami

Zarządzanie konfiguracją

 • Konfiguracja metod i metodyk wykorzystywanych w laboratorium
 • Konfiguracja usług pobierania próbek oraz parametrów oznaczania próbek zgodnych z zakresem usług laboratorium
 • Zarządzanie słownikami

Raporty

 • Generowanie raportów i wykresów dotyczących wykonanych oznaczeń (pozwala np. na obserwowanie trendu dla danego oznaczenia w stałym punkcie pobierania)
Top